parallax background

Yaşam Koçluğu

1. Yaşam Koçluğu Nedir?
Yaşam koçluğu 1990'den beri ABD, İngiltere ve Avustralya'da uygulanmakta olan gelişim ve eğitim sektörünün bir parçasıdır. Ülkemizde son yıllarda gündeme gelmiştir ve yaşamı kolaylaştırıcı özellikleriyle talep edilen bir çalışma şeklidir. Yaşam koçluğu en basit ve temel anlatımıyla karşımızdakini zorlamadan, onun hayatında sorunlu gördüğü ya da geliştirmek istediği alanlarda (iş, ev / evlilik, kariyer, ilişkiler... ) * olmasını istediği yere varması için “hedef belirleme”sinde, * bu hedefe ulaşacak yolu çizmesinde ve * bu yolda yürürken neyi yapması ya da değiştirmesi gerektiği konusunda onun yanında olmak, destek olmak, motive etmek şeklinde anlatılabilir. Yani şimdi olunan yer ile olmak istenen yer arasındaki mesafeyi aşma sürecinde bir nevii yol arkadaşlığı..
2. Koçluk Çalışmaları Nasıl Yapılmaktadır?
Yaşam koçluğu uygulamalarında ilk ve temel uygulama yüzyüze yapılan koçluktur. İletişim açısından en verimli koçluk çalışmasıdır. Uygulama tecrübeleri yüzyüze yapılan ilk görüşmenin bütün koçluk sürecini planlamakta çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Yüz yüze koçluk için kararsız iseniz veya telefon ile iletişim sizin için kolaylık ise, telefonla koçluğun avantajları size cazip geliyorsa tereddüt etmeden telefon koçluğunu seçebilirsiniz. Koçluk sürecinin devamında telefon koçluğunu seçmek sonuçları açısından yüz yüze koçluk kadar etkili olmaktadır.
3. Koç’un Rolü Nedir?
Koçlar, kişinin stres düzeyini kontrol etmesine destek olur, hedef koymak be bu hedefe ulaşmak konusunda yardımcı olur, daha fazlasını başarmak için yöntem ve destek sağlar.
4. Koçluk Yaklaşımı Nedir?
Koçluk kişiyi yargılamayı, problemlere hazır çözümler sunmayı içermez. Kişinin kendi gücünü farketmesini ve içindeki cevapları bulmasını içerir.
5. Koçluk Programı Nasıldır?
Bireysel koçluk tipik olarak haftada bir, yüzyüze ya da telefonla yapılır. İhtiyaca göre görüşme sıklığı ayarlanabilir. Görüşmelerde hedefe yaklaşmak için atılacak adımalr belirlenir ve izleyen görüşmelerde bunların neticeleri izlenir.

Gelişmelerden, Duyurulardan;
Haberdar Olun.